0
ورود به حساب کاربری ثبت نام FA
PersianEnglishKurdish
پیش بینی ورزشی پیش بینی زنده نتایج زنده پوکر آنلاین پاسور تخته نرد انفجار ورژن ۱ انفجار ورژن ۲ پوپ کازینو آنلاین بونوس های ویژه پشتیبانی راهنما
World
NBA 2K23 Cyber League
Boston Celtics (Cyber)
۱۰۰
۱۱۰
Brooklyn Nets (Cyber)
Finished
۱۵:۱۰
Atlanta Hawks (Cyber)
۱۰۴
۹۳
Philadelphia 76ers (Cyber)
Finished
۱۳:۱۰
Milwaukee Bucks (Cyber)
۸۰
۱۰۶
Chicago Bulls (Cyber)
Finished
۱۴:۳۰
Boston Celtics (Cyber)
۸۸
۱۰۷
Miami Heat (Cyber)
Finished
۰۳:۵۰
Milwaukee Bucks (Cyber)
۱۰۸
۸۴
Atlanta Hawks (Cyber)
Finished
۰۱:۵۰
Golden State Warriors (Cyber)
۹۸
۱۱۴
Denver Nuggets (Cyber)
Finished
۰۷:۱۰
Brooklyn Nets (Cyber)
۱۱۴
۱۰۵
Miami Heat (Cyber)
Finished
۰۹:۵۰
Golden State Warriors (Cyber)
۷۴
۷۷
Philadelphia 76ers (Cyber)
inprogress
۲۰:۳۰
Dallas Mavericks (Cyber)
۹۷
۹۱
Milwaukee Bucks (Cyber)
Finished
۱۱:۱۰
Golden State Warriors (Cyber)
۱۱۵
۱۱۶
Minnesota Timberwolves (Cyber)
Finished
۱۵:۵۰
Atlanta Hawks (Cyber)
۱۰۴
۱۱۱
Cleveland Cavaliers (Cyber)
Finished
۱۹:۵۰
Phoenix Suns (Cyber)
۹۸
۱۱۵
Memphis Grizzlies (Cyber)
Finished
۰۹:۱۰
Dallas Mavericks (Cyber)
۱۰۰
۱۱۰
Phoenix Suns (Cyber)
Finished
۱۹:۱۰
Cleveland Cavaliers (Cyber)
۱۱۴
۱۰۴
Philadelphia 76ers (Cyber)
Finished
۰۱:۱۰
Chicago Bulls (Cyber)
۹۷
۸۸
Toronto Raptors (Cyber)
Finished
۰۵:۵۰
Philadelphia 76ers (Cyber)
۱۲۳
۱۰۴
Atlanta Hawks (Cyber)
Finished
۰۸:۳۰
Dallas Mavericks (Cyber)
۸۷
۹۹
Phoenix Suns (Cyber)
Finished
۰۲:۳۰
Miami Heat (Cyber)
۱۰۸
۹۹
Cleveland Cavaliers (Cyber)
Finished
۱۲:۳۰
Utah Jazz (Cyber)
۷۳
۱۰۴
Los Angeles Lakers (Cyber)
Finished
۰۳:۱۰
Chicago Bulls (Cyber)
۱۰۱
۹۰
Brooklyn Nets (Cyber)
Finished
۰۰:۳۰
Milwaukee Bucks (Cyber)
۱۰۹
۸۵
Brooklyn Nets (Cyber)
Finished
۰۶:۳۰
Los Angeles Lakers (Cyber)
۹۸
۱۰۵
Dallas Mavericks (Cyber)
Finished
۱۶:۳۰
Boston Celtics (Cyber)
۱۱۲
۷۵
Dallas Mavericks (Cyber)
Finished
۰۷:۵۰
Los Angeles Lakers (Cyber)
۱۰۳
۱۰۶
Golden State Warriors (Cyber)
Finished
۱۱:۵۰
Minnesota Timberwolves (Cyber)
۱۱۱
۹۱
Golden State Warriors (Cyber)
Finished
۱۸:۳۰
Minnesota Timberwolves (Cyber)
۹۷
۷۹
Utah Jazz (Cyber)
Finished
۰۵:۱۰
Utah Jazz (Cyber)
۷۷
۱۱۱
Los Angeles Lakers (Cyber)
Finished
۱۳:۵۰
Philadelphia 76ers (Cyber)
۶۸
۱۰۰
Milwaukee Bucks (Cyber)
Finished
۰۴:۳۰
Miami Heat (Cyber)
۸۱
۱۰۱
Atlanta Hawks (Cyber)
Finished
۱۷:۵۰
Miami Heat (Cyber)
۲
۴
Milwaukee Bucks (Cyber)
inprogress
۲۱:۵۰
World
Virtual E-comp Basketball (4x8 mins / OT - 4 mins)
Sacramento Kings (Cyber)
۶۷
۶۹
Denver Nuggets (Cyber)
Finished
۱۴:۵۷
Minnesota Timberwolves (Cyber)
۶۷
۶۴
Utah Jazz (Cyber)
Finished
۱۴:۳۷
Minnesota Timberwolves (Cyber)
۷۳
۷۸
Memphis Grizzlies (Cyber)
Finished
۱۶:۴۷
Denver Nuggets (Cyber)
۷۷
۷۳
San Antonio Spurs (Cyber)
Finished
۱۳:۳۷
Cleveland Cavaliers (Cyber)
۶۷
۷۴
Los Angeles Clippers (Cyber)
Finished
۱۵:۱۷
Atlanta Hawks (Cyber)
۷۳
۶۸
Los Angeles Clippers (Cyber)
Finished
۱۷:۰۷
Denver Nuggets (Cyber)
۷۵
۸۰
San Antonio Spurs (Cyber)
Finished
۰۹:۲۷
Orlando Magic (Cyber)
۷۲
۷۱
Dallas Mavericks (Cyber)
Finished
۱۲:۰۷
Sacramento Kings (Cyber)
۷۷
۷۳
Memphis Grizzlies (Cyber)
Finished
۱۳:۱۷
Memphis Grizzlies (Cyber)
۸۶
۷۹
Orlando Magic (Cyber)
Finished
۱۶:۲۷
Orlando Magic (Cyber)
۸۱
۷۵
Dallas Mavericks (Cyber)
Finished
۰۹:۰۷
New York Knicks (Cyber)
۶۹
۷۳
Washington Wizards (Cyber)
Finished
۱۰:۴۷
Atlanta Hawks (Cyber)
۷۳
۷۸
New York Knicks (Cyber)
Finished
۱۸:۴۷
Memphis Grizzlies (Cyber)
۶۹
۶۱
Chicago Bulls (Cyber)
Finished
۱۳:۵۷
Denver Nuggets (Cyber)
۶۳
۷۰
Utah Jazz (Cyber)
Finished
۱۵:۳۷
New York Knicks (Cyber)
۸۵
۶۹
Washington Wizards (Cyber)
Finished
۱۷:۲۷
Atlanta Hawks (Cyber)
۷۷
۸۴
Cleveland Cavaliers (Cyber)
Finished
۱۸:۲۷
Boston Celtics (Cyber)
۶۰
۷۶
Minnesota Timberwolves (Cyber)
Finished
۱۹:۰۷
Sacramento Kings (Cyber)
۷۴
۶۵
Memphis Grizzlies (Cyber)
Finished
۰۸:۲۷
Denver Nuggets (Cyber)
۹۲
۸۲
New Orleans Pelicans (Cyber)
Finished
۰۸:۴۷
Indiana Pacers (Cyber)
۷۹
۷۲
Toronto Raptors (Cyber)
Finished
۱۲:۵۷
Denver Nuggets (Cyber)
۸۰
۷۶
New Orleans Pelicans (Cyber)
Finished
۱۹:۴۷
Atlanta Hawks (Cyber)
۷۳
۶۲
Cleveland Cavaliers (Cyber)
Finished
۱۱:۴۷
Denver Nuggets (Cyber)
۵۴
۸۵
Utah Jazz (Cyber)
Finished
۱۸:۰۷
Memphis Grizzlies (Cyber)
۸۳
۶۹
Orlando Magic (Cyber)
Finished
۲۰:۰۷
New York Knicks (Cyber)
۶۲
۷۷
Detroit Pistons (Cyber)
Finished
۲۰:۵۷
Golden State Warriors (Cyber)
۵۶
۶۸
Los Angeles Clippers (Cyber)
inprogress
۲۱:۱۷
New Orleans Pelicans (Cyber)
۷۴
۵۷
Boston Celtics (Cyber)
Finished
۱۱:۰۷
Memphis Grizzlies (Cyber)
۷۰
۸۹
Chicago Bulls (Cyber)
Finished
۱۰:۱۰
Minnesota Timberwolves (Cyber)
۷۷
۶۵
Utah Jazz (Cyber)
Finished
۱۰:۲۷
New Orleans Pelicans (Cyber)
۲۳
۱۹
Boston Celtics (Cyber)
inprogress
۲۱:۳۷
World
E-Basketball H2H GG League - 4x5mins
Los Angeles Lakers (SMOLZ)
۶۱
۴۸
Golden State Warriors (TTP)
Finished
۱۱:۳۰
Brooklyn Nets (DRAGON)
۶۳
۶۶
Memphis Grizzlies (SENSEI)
Finished
۱۳:۵۸
Memphis Grizzlies (SENSEI)
۴۵
۵۵
Brooklyn Nets (DRAGON)
Finished
۱۱:۵۰
Golden State Warriors (QUAZAR)
۶۱
۶۴
Los Angeles Lakers (JABZ)
Finished
۱۲:۵۴
Brooklyn Nets (KJMR)
۶۹
۵۷
Memphis Grizzlies (THA KID)
Finished
۱۰:۳۶
Memphis Grizzlies (HOGGY)
۵۹
۶۸
Brooklyn Nets (TD24)
Finished
۱۴:۴۲
Brooklyn Nets (TD24)
۵۷
۶۳
Memphis Grizzlies (HOGGY)
Finished
۱۲:۰۲
Los Angeles Lakers (JABZ)
۶۰
۶۵
Memphis Grizzlies (SENSEI)
Finished
۱۵:۳۴
Phoenix Suns (SMOLZ)
۶۰
۵۰
Los Angeles Clippers (TD24)
Finished
۱۶:۵۰
Phoenix Suns (THA KID)
۶۷
۷۳
Boston Celtics (RAMZ)
Finished
۱۸:۰۴
Boston Celtics (RAMZ)
۶۰
۴۸
Milwaukee Bucks (KJMR)
Finished
۱۹:۰۸
Golden State Warriors (KARMA)
۶۶
۴۷
Los Angeles Lakers (SHINIGAMI)
Finished
۰۳:۰۰
Los Angeles Clippers (KSOO)
۵۴
۴۴
Boston Celtics (SPOOKY)
Finished
۰۸:۲۲
Memphis Grizzlies (THA KID)
۶۲
۶۱
Los Angeles Lakers (RAMZ)
Finished
۱۳:۱۶
Boston Celtics (QUAZAR)
۴۲
۷۱
Pheonix Suns (JABZ)
Finished
۱۷:۱۰
Phoenix Suns (SMOLZ)
۵۲
۵۸
Milwaukee Bucks (HOGGY)
Finished
۱۸:۵۸
Memphis Grizzlies (THE PROCESS)
۶۶
۵۷
Golden State Warriors (KARMA)
Finished
۰۰:۰۲
Los Angeles Lakers (GRANDMASTER)
۵۹
۵۱
Memphis Grizzlies (GRECO)
Finished
۰۰:۱۲
Memphis Grizzlies (KSOO)
۳۷
۶۸
Los Angeles Lakers (BOOGIE)
Finished
۰۰:۳۰
Los Angeles Lakers (SHINIGAMI)
۶۴
۴۰
Golden State Warriors (KARMA)
Finished
۰۰:۳۰
Golden State Warriors (EVERGREEN)
۶۸
۶۵
Memphis Grizzlies (GRECO)
Finished
۰۰:۴۴
Los Angeles Lakers (GRANDMASTER)
۵۷
۴۷
Brooklyn Nets (BEARDED D)
Finished
۰۱:۰۰
Golden State Warriors (SPOOKY)
۴۰
۵۱
Memphis Grizzlies (KSOO)
Finished
۰۱:۲۶
Memphis Grizzlies (THE PROCESS)
۶۶
۷۹
Los Angeles Lakers (SHINIGAMI)
Finished
۰۱:۳۰
Los Angeles Lakers (GRANDMASTER)
۶۰
۴۶
Golden State Warriors (EVERGREEN)
Finished
۰۱:۳۰
Memphis Grizzlies (GRECO)
۷۸
۷۶
Brooklyn Nets (BEARDED D)
Finished
۰۲:۲۰
Memphis Grizzlies (KSOO)
۵۰
۳۷
Los Angeles Lakers (BOOGIE)
Finished
۰۲:۳۰
Golden State Warriors (KARMA)
۶۱
۴۹
Memphis Grizzlies (THE PROCESS)
Finished
۰۲:۴۲
Brooklyn Nets (BEARDED D)
۴۰
۶۱
Golden State Warriors (EVERGREEN)
Finished
۰۲:۵۲
Memphis Grizzlies (KSOO)
۶۰
۳۶
Golden State Warriors (SPOOKY)
Finished
۰۳:۰۰
Memphis Grizzlies (GRECO)
۳۵
۷۱
Los Angeles Lakers (GRANDMASTER)
Finished
۰۳:۲۴
Memphis Grizzlies (KSOO)
۵۱
۶۳
Los Angeles Lakers (BOOGIE)
Finished
۰۳:۳۰
Memphis Grizzlies (GRECO)
۵۵
۸۴
Golden State Warriors (EVERGREEN)
Finished
۰۳:۵۶
Milwaukee Bucks (GRANDMASTER)
۶۹
۴۵
Boston Celtics (GRECO)
Finished
۰۵:۰۰
Boston Celtics (SPOOKY)
۵۴
۵۰
Los Angeles Clippers (KSOO)
Finished
۰۵:۱۰
Los Angeles Clippers (KSOO)
۳۸
۳۱
Boston Celtics (SPOOKY)
Finished
۰۶:۳۰
Boston Celtics (GRECO)
۴۳
۷۱
Milwaukee Bucks (GRANDMASTER)
Finished
۰۸:۱۲
Boston Celtics (SPOOKY)
۲۷
۳۷
Los Angeles Clippers (KSOO)
Finished
۰۸:۵۴
Los Angeles Lakers (JABZ)
۶۸
۴۸
Brooklyn Nets (DRAGON)
Finished
۱۱:۱۸
Brooklyn Nets (KJMR)
۶۵
۷۳
Los Angeles Lakers (RAMZ)
Finished
۱۱:۴۰
Brooklyn Nets (KJMR)
۶۲
۴۹
Golden State Warriors (TCB)
Finished
۱۲:۴۴
Brooklyn Nets (TD24)
۵۸
۶۲
Golden State Warriors (TTP)
Finished
۱۳:۰۶
Brooklyn Nets (DRAGON)
۶۹
۶۶
Los Angeles Lakers (JABZ)
Finished
۱۳:۲۶
Brooklyn Nets (TD24)
۶۱
۶۳
Los Angeles Lakers (SMOLZ)
Finished
۱۳:۳۸
Memphis Grizzlies (THA KID)
۵۱
۵۳
Brooklyn Nets (KJMR)
Finished
۱۳:۴۸
Golden State Warriors (QUAZAR)
۶۵
۸۸
Memphis Grizzlies (SENSEI)
Finished
۱۴:۳۰
Golden State Warriors (QUAZAR)
۵۹
۶۳
Brooklyn Nets (DRAGON)
Finished
۱۵:۰۲
Memphis Grizzlies (HOGGY)
۶۹
۶۰
Los Angeles Lakers (SMOLZ)
Finished
۱۵:۱۴
Golden State Warriors (TCB)
۴۴
۶۵
Memphis Grizzlies (THA KID)
Finished
۱۵:۲۴
Golden State Warriors (TTP)
۶۵
۴۱
Brooklyn Nets (TD24)
Finished
۱۵:۴۶
Golden State Warriors (TCB)
۵۵
۷۵
Brooklyn Nets (KJMR)
Finished
۱۵:۵۶
Milwaukee Bucks (KJMR)
۷۹
۶۰
Boston Celtics (RAMZ)
Finished
۱۶:۲۸
Milwaukee Bucks (DRAGON)
۵۶
۴۷
Boston Celtics (QUAZAR)
Finished
۱۶:۳۸
Phoenix Suns (THA KID)
۵۴
۴۸
Los Angeles Clippers (TCB)
Finished
۱۷:۰۰
Boston Celtics (TTP)
۴۲
۵۲
Milwaukee Bucks (HOGGY)
Finished
۱۷:۲۲
Milwaukee Bucks (KJMR)
۸۲
۳۸
Los Angeles Clippers (TCB)
Finished
۱۷:۳۲
Los Angeles Clippers (SENSEI)
۴۴
۵۰
Pheonix Suns (JABZ)
Finished
۱۷:۴۲
Phoenix Suns (SMOLZ)
۳۵
۵۶
Boston Celtics (TTP)
Finished
۱۷:۵۴
Los Angeles Clippers (SENSEI)
۵۵
۵۱
Milwaukee Bucks (DRAGON)
Finished
۱۸:۱۴
Los Angeles Clippers (TD24)
۴۷
۷۵
Milwaukee Bucks (HOGGY)
Finished
۱۸:۲۶
Phoenix Suns (THA KID)
۵۸
۶۱
Milwaukee Bucks (KJMR)
Finished
۱۸:۳۶
Boston Celtics (QUAZAR)
۶۵
۶۲
Milwaukee Bucks (DRAGON)
Finished
۱۸:۴۶
Boston Celtics (QUAZAR)
۶۰
۴۳
Los Angeles Clippers (SENSEI)
Finished
۱۹:۱۸
Los Angeles Clippers (TD24)
۳۸
۵۳
Boston Celtics (TTP)
Finished
۱۹:۳۰
Los Angeles Clippers (TCB)
۵۳
۶۲
Boston Celtics (RAMZ)
Finished
۱۹:۴۰
Pheonix Suns (JABZ)
۵۹
۶۳
Los Angeles Clippers (SENSEI)
Finished
۱۹:۵۰
Los Angeles Clippers (TD24)
۴۶
۶۰
Phoenix Suns (SMOLZ)
Finished
۲۰:۰۲
Los Angeles Clippers (TCB)
۶۲
۴۴
Phoenix Suns (THA KID)
Finished
۲۰:۱۲
Pheonix Suns (JABZ)
۵۹
۵۷
Milwaukee Bucks (DRAGON)
Finished
۲۰:۲۲
Boston Celtics (TTP)
۵۰
۳۷
Phoenix Suns (SMOLZ)
Finished
۲۰:۳۴
Milwaukee Bucks (KJMR)
۶۱
۴۲
Phoenix Suns (THA KID)
Finished
۲۰:۴۴
Milwaukee Bucks (DRAGON)
۵۵
۶۳
Boston Celtics (QUAZAR)
Finished
۲۰:۵۴
Milwaukee Bucks (HOGGY)
۶۲
۳۹
Los Angeles Clippers (TD24)
Finished
۲۱:۰۰
Los Angeles Clippers (TCB)
۴۴
۶۴
Boston Celtics (RAMZ)
Finished
۲۱:۱۶
Milwaukee Bucks (DRAGON)
۷۷
۶۳
Los Angeles Clippers (SENSEI)
Finished
۲۱:۲۶
Milwaukee Bucks (HOGGY)
۳۷
۲۴
Boston Celtics (TTP)
inprogress
۲۱:۳۸
Phoenix Suns (THA KID)
۹
۱۰
Boston Celtics (RAMZ)
inprogress
۲۱:۴۸
World
NBA 2K23 Cyber Championship
Denver Nuggets (Cyber)
۹۷
۸۷
Dallas Mavericks (Cyber)
Finished
۱۲:۵۰
Brooklyn Nets (Cyber)
۹۰
۱۰۱
Cleveland Cavaliers (Cyber)
Finished
۱۷:۴۵
Philadelphia 76ers (Cyber)
۸۳
۱۰۱
Golden State Warriors (Cyber)
Finished
۰۹:۴۲
Memphis Grizzlies (Cyber)
۹۶
۸۸
Golden State Warriors (Cyber)
Finished
۱۱:۱۵
Philadelphia 76ers (Cyber)
۱۰۰
۱۰۵
Dallas Mavericks (Cyber)
Finished
۱۶:۰۰
Boston Celtics (Cyber)
۱۲۶
۱۱۴
Phoenix Suns (Cyber)
Finished
۱۱:۰۶
Miami Heat (Cyber)
۱۰۰
۹۳
Minnesota Timberwolves (Cyber)
Finished
۱۱:۱۵
Boston Celtics (Cyber)
۹۷
۸۴
Golden State Warriors (Cyber)
Finished
۱۷:۳۶
Miami Heat (Cyber)
۶۳
۱۱۰
Dallas Mavericks (Cyber)
Finished
۱۷:۳۶
Atlanta Hawks (Cyber)
۱۰۵
۹۵
Philadelphia 76ers (Cyber)
Finished
۱۷:۴۴
Brooklyn Nets (Cyber)
۶۴
۹۴
Miami Heat (Cyber)
Finished
۱۹:۲۴
Golden State Warriors (Cyber)
۸۹
۸۷
Memphis Grizzlies (Cyber)
Finished
۰۸:۰۷
Denver Nuggets (Cyber)
۴۶
۴۳
Phoenix Suns (Cyber)
inprogress
۲۱:۰۲
Atlanta Hawks (Cyber)
۱۲۱
۸۴
Boston Celtics (Cyber)
Finished
۱۹:۰۰
Dallas Mavericks (Cyber)
۵۳
۴۰
Boston Celtics (Cyber)
inprogress
۲۱:۰۲
World
NBA 2K21 1x1
Michael Jordan
۸
۱۱
Kawhi Leonard
Finished
۱۵:۱۰
James Harden
۱۱
۸
Luka Doncic
Finished
۱۶:۲۰
Luka Doncic
۱۲
۹
Tracy McGrady
Finished
۱۷:۵۰
Russell Westbrook
۷
۱۱
Damian Lillard
Finished
۲۱:۰۰
Damian Lillard
۱۲
۹
Russell Westbrook
Finished
۰۰:۰۰
Michael Jordan
۱۱
۸
Tracy McGrady
Finished
۰۰:۱۰
Kawhi Leonard
۱۱
۷
Kobe Bryant
Finished
۰۰:۲۰
Damian Lillard
۱۱
۹
Luka Doncic
Finished
۱۴:۱۰
Bradley Beal
۱۱
۹
Damian Lillard
Finished
۱۵:۵۰
Michael Jordan
۷
۱۱
Kobe Bryant
Finished
۱۶:۵۰
James Harden
۱۲
۱۴
Michael Jordan
Finished
۱۸:۱۰
Michael Jordan
۸
۱۱
Kobe Bryant
Finished
۲۱:۱۰
James Harden
۶
۱۲
Michael Jordan
Finished
۰۵:۳۰
Luka Doncic
۱۱
۱۳
Michael Jordan
Finished
۰۷:۴۰
James Harden
۷
۱۱
Bradley Beal
Finished
۱۰:۱۰
Kawhi Leonard
۱۳
۱۵
Kobe Bryant
Finished
۱۰:۳۰
LeBron James
۱۲
۱۰
James Harden
Finished
۱۲:۳۰
Kawhi Leonard
۴
۱۱
LeBron James
Finished
۱۴:۲۰
Kawhi Leonard
۱۱
۴
Bradley Beal
Finished
۱۶:۴۰
Damian Lillard
۱۱
۸
James Harden
Finished
۱۹:۰۰
James Harden
۶
۱۱
LeBron James
Finished
۰۰:۳۰
Bradley Beal
۸
۱۱
Damian Lillard
Finished
۰۰:۴۰
Russell Westbrook
۲
۱۱
Michael Jordan
Finished
۰۰:۵۰
Kobe Bryant
۱۱
۵
Luka Doncic
Finished
۰۱:۰۰
Kawhi Leonard
۱۱
۵
Tracy McGrady
Finished
۰۱:۱۰
James Harden
۱۱
۷
Bradley Beal
Finished
۰۱:۲۰
Michael Jordan
۱۱
۵
Damian Lillard
Finished
۰۱:۳۰
Russell Westbrook
۴
۱۱
Luka Doncic
Finished
۰۱:۴۰
Tracy McGrady
۵
۱۱
Kobe Bryant
Finished
۰۱:۵۰
LeBron James
۱۱
۷
James Harden
Finished
۰۲:۰۰
Kawhi Leonard
۱۱
۶
Bradley Beal
Finished
۰۲:۱۰
Damian Lillard
۱۰
۱۲
Michael Jordan
Finished
۰۲:۲۰
Kobe Bryant
۱۱
۳
Russell Westbrook
Finished
۰۲:۳۰
Luka Doncic
۱۱
۷
Tracy McGrady
Finished
۰۲:۴۰
LeBron James
۱۱
۴
Bradley Beal
Finished
۰۲:۵۰
Damian Lillard
۲
۱۱
Kawhi Leonard
Finished
۰۳:۰۰
Michael Jordan
۱۱
۵
James Harden
Finished
۰۳:۱۰
Kobe Bryant
۱۱
۴
Tracy McGrady
Finished
۰۳:۲۰
Bradley Beal
۳
۱۱
LeBron James
Finished
۰۳:۳۰
Russell Westbrook
۹
۱۱
Damian Lillard
Finished
۰۳:۴۰
James Harden
۱
۱۱
Kawhi Leonard
Finished
۰۳:۵۰
Tracy McGrady
۴
۱۱
Luka Doncic
Finished
۰۴:۰۰
Michael Jordan
۹
۱۱
Kobe Bryant
Finished
۰۴:۱۰
LeBron James
۱۱
۴
Bradley Beal
Finished
۰۴:۲۰
Damian Lillard
۱۱
۸
Russell Westbrook
Finished
۰۴:۳۰
Luka Doncic
۱۱
۹
James Harden
Finished
۰۴:۴۰
Kobe Bryant
۱۱
۷
Michael Jordan
Finished
۰۴:۵۰
Kawhi Leonard
۱۱
۵
Tracy McGrady
Finished
۰۵:۰۰
Russell Westbrook
۸
۱۱
Bradley Beal
Finished
۰۵:۱۰
Luka Doncic
۶
۱۲
LeBron James
Finished
۰۵:۲۰
Tracy McGrady
۷
۱۱
Kobe Bryant
Finished
۰۵:۴۰
Bradley Beal
۱۱
۴
Russell Westbrook
Finished
۰۵:۵۰
LeBron James
۱۱
۸
Luka Doncic
Finished
۰۶:۰۰
Damian Lillard
۴
۱۱
Kawhi Leonard
Finished
۰۶:۱۰
Kobe Bryant
۱۲
۷
Tracy McGrady
Finished
۰۶:۲۰
Michael Jordan
۱۱
۲
James Harden
Finished
۰۶:۳۰
LeBron James
۱۱
۵
Russell Westbrook
Finished
۰۶:۴۰
Bradley Beal
۷
۱۱
Luka Doncic
Finished
۰۶:۵۰
Damian Lillard
۹
۱۱
Tracy McGrady
Finished
۰۷:۰۰
Kawhi Leonard
۱۱
۹
James Harden
Finished
۰۷:۱۰
Russell Westbrook
۴
۱۱
LeBron James
Finished
۰۷:۲۰
Bradley Beal
۱
۱۱
Kobe Bryant
Finished
۰۷:۳۰
Tracy McGrady
۱۲
۱۰
Kawhi Leonard
Finished
۰۷:۵۰
Damian Lillard
۹
۱۱
James Harden
Finished
۰۸:۰۰
Bradley Beal
۳
۱۱
LeBron James
Finished
۰۸:۱۰
Russell Westbrook
۹
۱۱
Luka Doncic
Finished
۰۸:۲۰
Kawhi Leonard
۸
۱۱
Michael Jordan
Finished
۰۸:۳۰
Damian Lillard
۱۱
۷
Tracy McGrady
Finished
۰۸:۴۰
LeBron James
۱۱
۴
Bradley Beal
Finished
۰۸:۵۰
Luka Doncic
۱۱
۹
Kobe Bryant
Finished
۰۹:۰۰
Kawhi Leonard
۶
۱۱
Russell Westbrook
Finished
۰۹:۱۰
James Harden
۵
۱۱
Damian Lillard
Finished
۰۹:۲۰
Michael Jordan
۱۱
۲
Bradley Beal
Finished
۰۹:۳۰
LeBron James
۱۱
۸
Kobe Bryant
Finished
۰۹:۴۰
Luka Doncic
۸
۱۱
Kawhi Leonard
Finished
۰۹:۵۰
Tracy McGrady
۱۳
۱۱
Russell Westbrook
Finished
۱۰:۰۰
Damian Lillard
۵
۱۱
Michael Jordan
Finished
۱۰:۲۰
Luka Doncic
۱۱
۴
Russell Westbrook
Finished
۱۰:۴۰
LeBron James
۱۱
۱
Tracy McGrady
Finished
۱۰:۵۰
Damian Lillard
۱۱
۱۳
Bradley Beal
Finished
۱۱:۰۰
James Harden
۷
۱۱
Kobe Bryant
Finished
۱۱:۱۰
Russell Westbrook
۲
۱۱
Kawhi Leonard
Finished
۱۱:۲۰
Tracy McGrady
۸
۱۱
Michael Jordan
Finished
۱۱:۳۰
Luka Doncic
۱۱
۸
Bradley Beal
Finished
۱۱:۴۰
LeBron James
۱۱
۳
Damian Lillard
Finished
۱۱:۵۰
Kawhi Leonard
۱۱
۷
Kobe Bryant
Finished
۱۲:۰۰
Russell Westbrook
۷
۱۱
Michael Jordan
Finished
۱۲:۱۰
Tracy McGrady
۱۱
۵
Bradley Beal
Finished
۱۲:۲۰
Kawhi Leonard
۱۱
۴
Damian Lillard
Finished
۱۲:۴۰
Luka Doncic
۶
۱۱
Kobe Bryant
Finished
۱۲:۵۰
Bradley Beal
۱۲
۱۰
Russell Westbrook
Finished
۱۳:۰۰
Michael Jordan
۱۱
۹
James Harden
Finished
۱۳:۱۰
Damian Lillard
۷
۱۱
Tracy McGrady
Finished
۱۳:۲۰
LeBron James
۱۱
۵
Luka Doncic
Finished
۱۳:۳۰
Kobe Bryant
۲
۱۲
Kawhi Leonard
Finished
۱۳:۴۰
James Harden
۵
۱۱
Michael Jordan
Finished
۱۳:۵۰
Bradley Beal
۱۱
۸
Tracy McGrady
Finished
۱۴:۰۰
Michael Jordan
۱۱
۵
Russell Westbrook
Finished
۱۴:۳۰
Kobe Bryant
۱۱
۲
Bradley Beal
Finished
۱۴:۴۰
Luka Doncic
۷
۱۱
Tracy McGrady
Finished
۱۴:۵۰
James Harden
۱۱
۹
Damian Lillard
Finished
۱۵:۰۰
LeBron James
۱۱
۵
Kobe Bryant
Finished
۱۵:۲۰
Tracy McGrady
۱۴
۱۲
Russell Westbrook
Finished
۱۵:۳۰
Luka Doncic
۱۱
۲
James Harden
Finished
۱۵:۴۰
Kawhi Leonard
۲
۱۱
Michael Jordan
Finished
۱۶:۰۰
Russell Westbrook
۵
۱۱
Kobe Bryant
Finished
۱۶:۱۰
Tracy McGrady
۱۱
۵
Damian Lillard
Finished
۱۶:۳۰
LeBron James
۱۱
۶
James Harden
Finished
۱۷:۰۰
Luka Doncic
۱۱
۸
Damian Lillard
Finished
۱۷:۱۰
Kawhi Leonard
۱۱
۳
Russell Westbrook
Finished
۱۷:۲۰
Kobe Bryant
۵
۱۱
Michael Jordan
Finished
۱۷:۳۰
LeBron James
۱۱
۳
Bradley Beal
Finished
۱۷:۴۰
Russell Westbrook
۹
۱۲
Damian Lillard
Finished
۱۸:۰۰
Bradley Beal
۲
۱۱
LeBron James
Finished
۱۸:۲۰
Kawhi Leonard
۳
۱۱
Kobe Bryant
Finished
۱۸:۳۰
Tracy McGrady
۱۶
۱۴
Russell Westbrook
Finished
۱۸:۴۰
Michael Jordan
۱۱
۲
Luka Doncic
Finished
۱۸:۵۰
Kawhi Leonard
۱۱
۸
LeBron James
Finished
۱۹:۱۰
Tracy McGrady
۱۱
۵
Bradley Beal
Finished
۱۹:۲۰
Luka Doncic
۷
۱۱
Russell Westbrook
Finished
۱۹:۳۰
Kobe Bryant
۱۱
۷
Damian Lillard
Finished
۱۹:۴۰
Kawhi Leonard
۱۱
۶
James Harden
Finished
۱۹:۵۰
Tracy McGrady
۱۱
۸
Bradley Beal
Finished
۲۰:۰۰
Michael Jordan
۸
۱۱
LeBron James
Finished
۲۰:۱۰
Kobe Bryant
۹
۱۰
Russell Westbrook
Finished
۲۰:۲۰
James Harden
۱۳
۱۵
Kawhi Leonard
Finished
۲۰:۳۰
Bradley Beal
۹
۱۱
Tracy McGrady
Finished
۲۰:۴۰
LeBron James
۱۱
۳
Luka Doncic
Finished
۲۰:۵۰
Kawhi Leonard
۱۱
۱
Bradley Beal
Finished
۲۱:۲۰
LeBron James
۱۱
۳
James Harden
Finished
۲۱:۳۰
Russell Westbrook
۹
۱۱
Luka Doncic
Finished
۲۱:۴۰
Tracy McGrady
۰
۵
Michael Jordan
inprogress
۲۱:۵۰
Damian Lillard
-
-
Kobe Bryant
بازی شروع نشده است
۲۲:۰۰